• Bytové jádro
 • Novostavba
 
1 2
Nabídka
Víte že ...?

Grafický návrh a uspořádání koupelny vytváříte přímo s proškoleným specialistou. Pokud nejste poblíž našich prodejen, grafický návrh je možné sestrojit na dálku po zadání přesných požadavků.

K vytvoření grafického návrhu potřebujeme:

Přesné rozměry půdorysu koupelny nebo bytového jádra, které mohou být nakreslené v ruce s čitelnými kótami nebo nám stačí kopie projektu.

 1. Délky jednotlivých stěn koupelny, měřte od vstupních dveří po směru hodinových ručiček
 2. Výšku místnosti od čisté podlahy
 3. Šířku, výšku okna, výšku okna od čisté podlahy, hloubku zapuštění okna do stěny a vzdálenost okna od pravého rohu při pohledu na něj.
 4. Šířku a výšku otvoru dveří a vzdálenost od pravého rohu při pohledu na stěnu v koupelně
 5. Rozměry výklenků, přizdívek atd.
 6. V podkrovních koupelnách nás zajímá výška svislé stěny od čisté podlahy k začátku lomu šikminy, šířka x délka vodorovného stropu mezi stěnami a šikminou, popřípadě úhel šikmé střechy nebo foto.
 7. Vaší předběžnou představu o uspořádání  koupelny.

Formulář k doplnění najdete v odkazu :

 1. NOVOSTAVBY
 2. BYTOVÉ JÁDRA
 3. DLAŽBY

Navrhujeme koupelny novostaveb, rekonstrukce rodinných domů, bytové jádra nebo dlažby v ostatních místnostech. Při návrhu vznikají nápady, které by Vás v reálu ani nenapadly, návrh s Vámi řeší proškolení specialisté. Máme recept na funkční koupelnu nebo bytové jádro, nabízíme nepřeberné množství variant uspořádání a typů zařizovacích předmětů ve Vaší koupelně. Dohodnuté zařizovací předměty okótujeme a předáme Vám nebo montážníkovi, tím na stavbě nevznikají vícepráce a montuje se rovnou podle odsouhlaseného plánu.

Uvádíme na příkladu v novostavbě:

Instalatér nebo Firma Vám udělá rozvody vody a odpadů na místa, kde si nejste jistí nebo vůbec nevíte a původní plán standardů se Vám nelíbí. V případě grafického návrhu půdorysu uspořádání, který je pouze Za korunu, po dohodě s Vámi, Vám vše okótujeme a připravíme předem, včetně technických popisů vybraného a odsouhlaseného zařízení koupelny. Tento plán předáte instalatérovi dřív než zahájí montáž standardu, který se Vám nelíbí a tím předejdete vícepracím a zbytečnému dalšímu účtování za změny na stavbě!

V grafickém návrhu řešíme vystředění a odsouhlasení někdy nehezkých dořezů ploch obkladů a dlažby vůči stěnám nebo zařizovacím předmětům (tyto detaily tím pádem neřešíte na stavbě kompromisem pod tlakem montážníka, ale přímo s námi a jste připraveni předem si vše ohlídat a odsouhlasit). Jednoduše vše máte virtuálně za sebou a víte co Vás čeká si ohlídat. Pokud nám realizaci koupelny zadáte k montáži na klíč, tyto starosti řešíme my za Vás a předáváme Vám hotové dílo.

Nechte se inspirovat v odkazu příklady realizovaných grafických návrhů koupelen rodinných domů nebo rekonstrukcemi bytových jader.

Grafický návrh uspořádání zařizovacích předmětů včetně kótování pro montážníky v novostavbě rodinného domu nebo bytovém jádru stojí symbolickou jednu Korunu!

V ceně jedné Koruny máte schůzku se specialistou, se kterým nakreslíte půdorys uspořádání koupeny a předvyberete zařizovací předměty dle společné dohody. Proškolený specialista Vám poradí s výběrem zařizovacích předmětů, představí showroom a doporučí vhodné pro Vaši koupelnu.

Vše dohodnuté Vám okótujeme a předáme technický půdorys včetně 3D pohledů pro instalatéra nebo montážní firmu, tedy pokud se nedohodnete s námi i na montážích. V tomto případě vše předáváme svým technikům a připravujeme Vás o další starost, kterou předáme našim montážníkům po dohodě na ceně za provedené montáže. Průběh realizace koupelny, termín a ceny montáží Vám sdělíme do 7 dnů po zaměření bytového jádra, rekonstrukce nebo předání půdorysu Vaší koupelny v novostavbě.

V případě kreslení a návrhu bytového jádra doporučujeme naše osobní zaměření, jelikož si musíme změřit veškeré obvodové panelové stěny a přesné umístění konstrukce šachty včetně jejich rozměrů. Poté společně navrhneme umístění příček bytového jádra včetně jejich potřebných tlouštěk, které umístíme tak, aby zbývalo co nejvíce prostoru i pro kuchyň, průchod okolo atd. Při návrhu bytového jádra hledíme nejenom na koupelnu, ale i na okolní prostor. Při sestavení návrhu bytového jádra Vám také předáme okótovaný půdorys kuchyně, se kterým můžete navštívit kuchyňské studio nebo truhláře a rovnou řešit umístění v kuchyni, která se většinou instaluje ihned po rekonstrukci bytového jádra v těsné návaznosti. Pokud máte zájem i o montáž, předáme Vám termín zahájení a ukončení díla bytového jádra a další den po nás může nastoupit truhlář na montáž kuchyně. Termíny našich montážních profesí koordinujeme tak, aby na sebe navazovali a dílo bylo předané v dohodnutém termínu.

Grafický návrh obkladů a dlažeb ve 3D je zpoplatněn a součásti ceny projektu máte vždy nárok na jednu změnu.

Při prvním jednání navrhneme společně v půdorysu uspořádání koupelny včetně výběru zařizovacích předmětů, při osobním jednání trvá schůzka 2-3 hodiny.

Při jednání na dálku potřebujeme rozepsat vaše představy o umístění, typu zařizovacích předmětů a stylu koupelny. Styl koupelny Vám na webu pro Vaší inspiraci rozdělujeme na moderní, klasický, standardní, retro a luxusní. Zařizovací předměty koupelny je možné dále třídit dle tvaru, termínu dodání atd.

Při druhém jednání do navrhnutého půdorysu koupelny se zařizovacími předměty vybereme vhodný obklad a dlažbu, který s Vámi graficky zpracujeme ve 3D barevném pohledu a předáme k zamyšlení (při osobním jednání trvá grafický návrh cca. 2 hodiny)

Z finální odsouhlasené podoby návrhu Vám zpracujeme rozpis odstínů a podrobnou cenovou nabídku obkladů, dlažeb, stavební chemie, zařizovacích předmětů a popřípadě ceny montáží, dle společné dohody a výběru koupelnového vybavení.

U návrhu koupelny je nutné si s grafikem dohodnout termín předem, poté si vyhradí čas přímo na Vás a Vaší vysněnou koupelnu a dá ji maximum.

Grafický návrh šetří především Vaše peníze a čas, jelikož Vám předáme plány k Vaší úspěšné plynulé realizaci!

Koupelny Obselka na Facebooku